Nakama, all together voor een betere toekomst

Nakama is Japans voor "vriend, kameraad, compagnon" en dat is wat we willen zijn voor de generaties na ons. 

WAT WIJ DOEN

"Voor en door jongeren"
 

Kampen

Tijdens het jaar organiseren wij 3 à 4 kampen. Achter elk van onze kampen is er een doelstelling. Onze doelgroep komt zelden buiten Brussel, het doel is hen verschillende horizons in België laten verkennen. Wij proberen hen uit hun dagelijkse routines te brengen en laten hen gedurende een week niet aan Brussel en al wat eraan verbonden is denken. De jeugd van tegenwoordig is enorm gehecht aan sociale media. Ons impact hierbij is gedurende een week hen los laten komen van al die technologie en hen waarde leren geven aan speciale/unieke momenten die ze op het moment zelf beleven.

School ondersteuning 

Buiten alle projecten en activiteiten die we organiseren, zorgt nakama ervoor om onze doelgroep zoveel mogelijk te ondersteunen op vlak van school. Wij zorgen voor een extra omkadering voor de personen die hier nood aan hebben, wij bieden hen een plekje waar ze zich op hun gemak kunnen voelen. Schoolwerk die een kind thuis moet maken is eigenlijk een brug tussen de schoolmuren en alles wat er buiten bestaat. Daarom ondersteunen we onze kinderen elke woensdag, dit kan gaan tot een blaadje wiskunde verbeteren als een gesprek uitvoeren over hoe het verloopt op school. Hierbij hebben we ook veel meer contact met de ouders en dit zorgt dan voor een stevigere vertrouwensband.

Projecten

Onder " projecten" vinden we een verzameling van allerlei activiteiten terug. Van toneellessen tot humanitaire hulpprojecten, zowel in het buiten- als binnenland kunnen er projecten plaatsvinden. Dit is één van de belangrijkste aspecten van Nakama doordat dit een buitengewone werking is, een manier om nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen. Nieuwe ervaringen opdoen is één van de doelen waar Nakama 100% achter staat! Meer gedetailleerde info in de rubriek « onze projecten ».


Activiteiten

Als orgaan activiteiten organiseren we per maand twee activiteiten, zowel voor de tieners als voor de lagere school kindjes. Onze activiteiten beschikken altijd over bepaalde doelstellingen zoals het verkennen van Brussel of culturen in onze stad. Via onze activiteiten proberen wij ervoor te zorgen dat de jongeren minder op straat blijven hangen door hen zo veel mogelijk bij ons te laten komen. Hierbij gaan ze zich kunnen refereren aan onze vrijwilligers en dan ook een vertrouwensband creëren. In 2020 is ons nieuw concept "zondag chilldag" voor de tieners ontstaan. Deze is ontstaan na het beseffen dat de jongeren niet genoeg naar ons toe kwamen om te spreken, vaak door het niet durven of gewoon door te weinig tijd. Daarom dat we deze dag hebben gekozen zodat ze dan altijd bij ons langs kunnen komen voor eender welk probleem en via dit een sterker band creëren.

Dit is ons verhaal

Nakama is een collectief van jonge Brusselaars die zich willen inzetten voor de kinderen en jongeren van Brussel. Nakama is Japans voor "vriend, kameraad, compagnon" en dat is wat we willen zijn voor de generaties na ons.

Vanuit onze eigen ervaring weten we dat het niet altijd makkelijk is om een plek te vinden waar je je thuis voelt, waar je onder vrienden bent en waar je bovendien ook nog gestimuleerd wordt om van elkaar te leren.

Sinds 2018

5

ORGANEN

Die samen Nakama maken, worden getrokken door jonge leiders, met veel leerambitie 

23

GEREALISEERDE PROJECTEN

Van uitwisselingen naar humanitair hulpproject in Ghana zijn onze vrijwilligers altijd klaar om ervaring op te doen.

30

VRIJWILLIGERS

Via rekrutering gekozen, passie ontbreekt zeker niet, 100% vrijwilligers, aangepaste traject, een tal teambuildings.

RAAD VAN BESTUUR

Wordt elk jaar opnieuw verkozen, 8 bestuurders, maandelijkse vergaderingen.


Huidige projecten
 

Maandagavond gingen Brusselse jongeren in debat over de communicatie rond het coronavirus in een zogenoemde 'hackathon'. Want jongeren, vinden ze zelf, worden nog te moeilijk bereikt met nieuws over bijvoorbeeld coronamaatregelen. "We volgen het traditionele nieuws niet, dus moeten we via andere wegen bereikt worden."

Nakama vzw organiseert een benefietavond ten voordelen van het humanitair hulpproject die in Senegal plaats zal vinden. Dit gebeurt op zaterdag 29 februari 2020.
De vrijwilligers verwelkomen jullie graag vanaf 19h in het CCM ( adresse )

Theater : Dromen & talenten? Die hebben we allemaal , maar wie krijgt er effectief de kans om van een droom een realiteit te maken? Daarom moedigt Nakama jongeren aan hun talent te uiten! Hiervoor zijn we reeds gestart met theater lessen op elke zaterdag namiddag. De kinderen krijgen de kans zelf hun droom te realiseren door uiteindelijk een eigen...


VOLG ONS OP INSTAGRAM OF FACEBOOK

 

Met de steun van

VGC Jeugdienst


JINT


Stichting P&V