Young Entrepreneurs of Tomorrow

24-01-2020

De winnaars van de allereerste YET Award-wedstrijd

Vorige 12 februari 2019 beloonde de YET Award-wedstrijd 5 groepen jongeren en diegenen die hen omkaderen voor hun ondernemersgeest.

De bedoeling was om een ondernemersproject te promoten: Hetzij een ondernemersproject dat jongeren tot actie heeft aangezet door actief deel te nemen aan het nadenken, het nemen van beslissingen en het uitvoeren van taken bij elk van de fasen van het ondernemersinitiatief. Hetzij een project dat heeft toegelaten de ondernemerscultuur in te blazen bij personen (leerkrachten, kaderpersoneel, opvoeders, ...) binnen de instelling.

Een dertigtal kandidaten hebben hun project voorgelegd aan de YET Award, georganiseerd door YET.brussels, HET Brusselse platform dat alle initiatieven en organisaties bijeenbrengt om jongeren hun ondernemersgeest te ontwikkelen of hun eigen project op te zetten. Slechts 5 kandidaten kregen de opportuniteit om hun project te pitchen voor de jury, de pers en de peters van de wedstrijd (GuiHome Vous Détend en Flo Windey).

De drie prijzen van de jury van experts werden als volgt uitgereikt:

• Goud (€ 3.000): Back to basics

• Zilver (€ 2.000): BX Flow

• Brons (€ 1.000): Bien ou Bien

Het project die de meeste stemmen kreeg op de sociale media was Nakama en kreeg de publieksprijs (€ 1.000). Daarnaast gaven de peters hun prijs aan hun favoriete project, namelijk Festivaleke Gratin de cultures.

Om de beste pitch te belonen was er ook een persprijs, toegekend door Génération Le Soir aan Bien ou Bien wiens pitch in het bijzonder heeft overtuigd in zijn ondernemersdimensie.