Missie & Visie


NAKAMA is een collectief van jongeren die zich inzetten voor kinderen en jongeren van Brussel.

Onze MISSIE is Brusselse kinderen en jongeren een plaats te geven en zichtbaar te maken.

We doen dat door hen een plaats te geven die van hen is, waar ze voelen dat hun dromen bereikbaar zijn, en hun stem gehoord wordt.

We realiseren echte, positieve veranderingen in de maatschappij en versterken zo het zelfvertrouwen en imago van de Brusselse jongeren.

Strategische doelstellingen 

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

  1. AMBASSADEURSCHAP

NAKAMA gaat gesprekken aan met beleidsmakers, op sociale mediakanalen, in de pers... om de stem van de Brusselse kinderen en jongeren te laten horen.

  1. REPRESENTATIE

NAKAMA zorgt dat kinderen en jongeren zich herkennen in de mensen die functies en rollen opnemen in de organisatie, en op lange termijn: in de maatschappij waarin ze leven.

  1. SAMENWERKEN

NAKAMA is geen eiland. Om haar doelen te bereiken zoekt ze actief samenwerkingen op. Op die manier wil ze ook de maatschappelijke impact van haar activiteiten vergroten.

  1. DURVEN DOEN (ondernemerschap en experiment)

NAKAMA ondersteunt kinderen en jongeren in het realiseren en durven gaan voor hun dromen. We nemen hen serieus en vieren en delen successen.

  1. GROEI

NAKAMA wil kinderen en jongeren helpen groeien door hen succeservaringen en eigenaarschap te geven.

Belangrijke WAARDEN hierin zijn

  • IDENTITEIT: in NAKAMA moet iedereen zichzelf kunnen zijn: er is respect en plaats voor ieder zijn identiteit

  • CO-EXPERT: iedereen is expert vanuit zijn eigen ervaring. Niemand in Nakama weet het beter dan een ander, iedereen zijn mening en idee wordt serieus genomen.